Share |

Karvian kalastuskunta

Karvian kalastuskunta huolehtii vesialueen kunnosta, kalakannasta ja säätelee kalastusta ja vesialueella tapahtuvaa metsästystä.


Tähän vesialueeseen kuuluvat Karvian kunnan alueella Karvianjärvi ja siihen laskevat vesiuomat ja Rastiaisjärvi osittain; Nummijoki, Karvian Kirkkojärvi (jonka metsästysoikeus on vuokrattu Karvian Metsästysseuralle) sekä Karvianjoki, Suomijoki ja siinä oleva Särkikoski.

Kalastuskunta on istuttanut järviin paljon kalanpoikasia, ja se näkyy saalistilastoissa. Karvianjärvestä nousee paljon 8-15 kiloisia haukia ja 2-5 kiloisia kuhia. Järven ongelma on sen runsas särkikalakanta, jota pyritään erilaisilla hoitokalastusmenelmillä poistamaan ja näin tervehdytetään järveä.

Karvianjärvestä on tullut kuuluisa uistelujärvi, jonne on helppo tulla kauempaakin; Marjasuon rantaan on tehty hyvä venelaskupaikka.

Karvianjoessa elää oma purotaimenkanta, jota voi yrittää narrata Kanttinkoskella. Lisäksi sinne on istutettu harjusta ja kirjolohta, joten saalista on mahdollisuus saada hyvinkin.

 Tutustu leikekirjaamme!